همایش ها و کنفرانس ها مناقصه ها و مزایده ها پایگاه ملی اعضای هیئت علمی کتابخانه الکترونیکی
سایت اصلی >> لينك هاي مهم

                                      

آدرس لينك هاي مهم
          

رديف

عنوان سايت

آدرس سايت

1

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب

 http://farsi.khamenei.ir/ 

2

 سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي 

www.iau.ac.ir

3

معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي 

www.rvp.iau.ir

4

مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي

www.azmoon.com

5

ستاد جذب هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي

www.jazb.iau.ir

6 كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي

 www.aiau.ir

7 مركز آموزش كانون فارغ التحصيلان

 www.trcga.com

8 سايت اشتغال و كارآفريني كانون فارغ التحصيلان

    www.eiau.ir

 9 سایت اداره کل فناوری اطلاعات وارتباطات

 http://ict.iau.ir

10 سایت بخشنامه ها

http://ins.iau.ir

11 سایت پروپوزال های پژوهشی

http://www.proposal.iau.ir

12 اداره کل امور مالی سازمان مرکزی

http://www.malisazman.com

13 معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

http://www.iausep.com

14 آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی

http://www.hrst.iau.ir

15 اداره کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

 http://www.iausport.org

16 مرکز پژوهشهای قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی

http://www.tasnimnet.net

17 دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک

http://www.iauro.ac.ir

18 دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

http://www.azad.ac.ir

19 دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسكان

http://www.khuisf.ac.ir

20 دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن

http://www.iaur.org

21 دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان

http://www.azu.ac.ir

22 دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران

http://www.iautmu.ac.ir

23 دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم

http://www.qom-iau.ac.ir

24 دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

http://www.kiau.ac.ir

25 دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال

http://www.iau-tnb.ac.ir

26 دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي

http://www.iauctb.ac.ir

27 دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر

http://www.iaushab.ac.ir

28 دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز

http://www.iaut.ac.ir

29 دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي

http://www.iaukhoy.ac.ir

 30  دانشگاه آزاد اسلامي واحد شیروان 

 http://www.iau-shirvan.ac.ir

31  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علی آباد کتول

http://www.aliabadiau.ac.ir

 32  دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان

http://www.iaufala.ac.ir

 33  دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوین

http://www.Qiau.ac.ir

 34  دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون

http://www.kau.ac.ir

 35  دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج

http://www.kiau.ac.ir/persian

 36  دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمان

http://www.iauk.ac.ir

 37  دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه

http://www.iauksh.ac.ir

38  دانشگاه آزاد اسلامي واحد گچساران

http://www.iaug.ac.ir/Farsi

 39  دانشگاه آزاد اسلامي واحد لارستان

http://iaularestan.ac.ir

 40  دانشگاه آزاد اسلامي واحد مبارکه

 http://www.mau.ac.ir

 41  دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه

 http://www.iau-marageh.ac.ir

 42  دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

 http://www.mshdiau.ac.ir

 43  دانشگاه آزاد اسلامي واحد میانه

 http://www.iau.myian

 44 دانشگاه آزاد اسلامي واحد میبد

 http://www.maybodu.ac.ir

 45 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائین

 http://www.naeiniau.ac.ir

 46 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

 http://www.iaun.ac.ir

 47 دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم

 http://www.jahrom.ac.ir

 48 دانشگاه آزاد اسلامي واحد جیرفت

 http://www.jiroft.iau

 49 دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمین

 http://www.iaukhomein.ac.ir

 50 دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمینی شهر

 http://www.cohandej-un.net

 51 دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب

http://www.iaudarab.ac.ir

 52 دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن

 http://www.roudheniau.ac.ir

 53 دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

 http://www.iauzah.ac.ir

 54 دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان

 http://www.azu.ac.ir

 55 دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه

 http://www.iau-saveh.ac.ir

 56 دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار

 http://www.iaus.ac.ir

 57 دانشگاه آزاد اسلامي واحد سراب

 http://www.sarabiau.ir

 58 دانشگاه آزاد اسلامي واحد سپیدان

 http://www.iausepidan.ac.ir

 59 دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج

 http://www.iausanandaj.ac.ir

 60 دانشگاه آزاد اسلامي واحد سیرجان

 http://www.iausirjan.ac.ir

 61 دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود

 http://www.iau-shahrood.ac.ir

 62 دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرری

http://www.iausr.ac.ir

 63 دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد

http://www.iaushk.ac.ir

 64 دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

 http://www.iau-astara.ac.ir

 65 دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر

 http://www.iau-abhar.ac.ir

 66 دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک

 http://www.iau-arak.ac.ir

 67 دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان

 http://www.iaua.ac.ir

 68 دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان

 http://www.ardestan-iau.com

 69 دانشگاه آزاد اسلامي واحد استهبان

 http://www.iauestahban.ac.ir

 70 دانشگاه آزاد اسلامي واحد انار

 http://www.iauanar.ac.ir

 71 دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل

 http://www.azadbabol.ac.ir

 72 دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافت

 http://www.iau-baft.ac.ir

 73 دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد

 http://www.bjnrdiau.com

 74 دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

 http://www.iauba.ac.ir

 75 دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر

 http://www.iauboushehr.ac.ir

 76 دانشگاه آزاد اسلامي واحد بیرجند

 http://www.iau-birjand.com

 77 دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد

 http://www.iau.borujerd.ac.ir

 78 دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب

 http://www.bonabiau.ac.ir

 79 دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان

 http://www.iaubehbahan.ac.ir

 80 دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت حیدریه

 http://www.torhiau.org

 81 دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان

 http://www.gorganiau.org

 82 دانشگاه آزاد اسلامي واحد فیروزآباد

 http://www.iauf.ac.ir

 83 دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان

 http://www.iauq.ac.ir

84 سايت فرهيختگان

http://www.farheekhtegan.ir

85 کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

http://www.aiau.ir

86 مرکز آموزش کانون فارغ التحصیلان

http://www.trcga.com

87 سایت اشتغال و کارآفرینی کانون فارغ التحصیلان

http:\\www.eiau.ir

88

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

http:\\zums.ac.ir

89 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

http:\\www.isc.gov.,ir

90 رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد                     http://www.bazresi.iau.ir

 

 FTP Server دانشگاه اتوماسیون تغذیه علوم و تحقیقات اتوماسیون آموزشی واحد علوم و تحقیقات اتوماسیون تغذیه واحد یاسوج
دوشنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۳
اتوماسیون آموزشی
فناوری اطلاعات
رویداد روز
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج می باشد . طراحی ، پیاده سازی و میزبانی : خدمات وب گردون